Exempel på kunder:
• MFS fastighetsservice samt privat kunder
• Effektrör
• BRF Tele
• BRF Kronan
• Förskolan Färjan
• ATG
samt privat kunder.